noyarnon

זוג נשוי וליברלי מחפשים את הנועזים והמעניינים לחילופים מלאים בחלל אחד ובחדרים נפרדים 

אירוח: גם וגם
עדיפות למפגש: מרכז
ניסיון: יש נסיון מועט
מחפשים באתר: קצת מהכל

דברים שמושכים אותנו:

כולם על כולם עיסויים שלישיות