ניר ושני: שלכם באהבה

המלך: מי רוצה להצטרף

המלך: מוזמנות בכיף ,,,