המלך: בזמן עבודהה משרדיתת חם נורא משתף אותכם בתמונה שמתארת את המצב

המלך: המצב הנוכחייי מחכה לברת המזללל

זוגותתתת אני מחכה לכם בטירוף

המלך: חם חם מהתנור