הבוסים : טועמת מהמתוק

הבוסים : תחת המלכה

הבוסים : הסופש רק התחיל לטפטף