המלך: מי רוצה להצטרף

המלך: מוזמנות בכיף ,,,

המלך: לגימה קטנה

יאמי