הבוסים : תחת המלכה

הבוסים : הסופש רק התחיל לטפטף

רולינס: חרמן אשש הכל הולךך