האיש וההגדה: מה דעתם

צפוני81: זקפת בוקר

הבוסים : ללקק את האצבעות