זוג במאהב: זוג נשוי במאהב..

רק חכם וקבוע, לטווח ארוך, שיעבור סינון ארוך! מאד בהתכתבות עם הבעל

האיש וההגדה: מה דעתם

צפוני81: זקפת בוקר