המלך: חםם אש

זוג מנצח: תמונה מעכשיו

המלך: בטעם יין חם