המלך: איזההה תחתת נאנאא

האיש וההגדה: כוסית על

האיש וההגדה: האיש וההגדה